Список
курсов

Практичне програмування в Microsoft Office

VBA 3-3,5 дн. / 24-28 ак. ч. Точной даты нет, вы можете зарегистрироваться

Опис Курсу:

Курс розрахований на користувачів, яким не вистачає стандартних інструментів в програмах Microsoft Office і хочуть навчитися створювати власні інструменти для обробки даних в Excel, Word, PowerPoint, Outlook, за допомогою мови програмування Visual Basic for Application (VBA).

Передумови для проходження Курсу:

Для програмування у Excel, потрібні знання на рівні поглибленого курсу Excel, а також бажані знання курсу Power Excel.
Навчання здійснюється на практичних прикладах та завданнях учасників курсу.

Зміст Курсу:

Автоматичний запис макросів у програмі Microsoft Excel

 • Інструмент Запис макросу
 • Використання абсолютних і відносних посилань під час запису макросу
 • Виправлення недоліків в автоматично згенерованому коді

Робота в редакторі Visual Basic

 • Створення проекту VBA
 • Використання вікна проекту
 • Робота з модулями
 • Введення і редагування програмного коду
 • Створення, збереження та запуск процедури VBA

Основи програмування VBA

 • Типи даних, змінні, константи
 • Арифметичні дії
 • Оператори умов (управління порядком виконання команд): If…Then…Else и Select Case
 • Оператори циклу: For-Next, Do-While, Do-Until, While-Wend, For Each...Next
 • Математичні функції
 • Функції дати й часу
 • Текстові функції
 • Функції трансформації даних
 • Масиви
 • Функції діалогового введення та відображення даних: InputBox, MsgBox

Програмування об'єктів Excel

 • Поняття об'єктно-орієнтованого програмування
 • Об'єктна модель Excel  , посилання на об'єкти
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Application (робота з Excel)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Workbooks (робота з файлами Excel)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта ActiveWorkbook (робота з активною книгою)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Worksheets (робота з аркушами Excel)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта ActiveSheet (робота з активним аркушем)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Range (робота з діапазонами клітинок)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта UsedRange (робота з робочим діапазоном на аркуші)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Cells (робота з клітинками)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта ActiveCell  (робота з активною клітинкою)
 • Використання змінних об'єкта та конструкції With ... End With
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Table (робота з таблицею)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта PivotTable (робота зі зведеною таблицею)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта Chart (робота з діаграмою)
 • Огляд властивостей і методів об'єкта FileDialog (робота з вибором файлів та папок)

Програмування об'єктів Word, Powerpoint, Outlook

 • Огляд властивостей і методів об'єктів Word (Document, Selection, Range)
 • Огляд властивостей і методів об'єктів Powerpoint (Presentation, Slide, Shape)
 • Огляд властивостей і методів об'єктів Outlook (Namespace, MAPIFolder, MailItem)

Програмування подій в Excel

 • Обробка подій у книзі  (відкриття, збереження, друк, закриття файлу)
 • Обробка подій на аркушах (створення, навігація, вибір аркуша)
 • Обробка подій у клітинках  (виділення, зміна даних, введення даних)

Створення елементів керування

 • Форма (Form), додавання форм до проекту
 • Текстове поле (Text box)
 • Мітка (Label)
 • Командна кнопка (Command button)
 • Прапорець (Check box)
 • Перемикач (Option button)
 • Список (List box)
 • Розкривний список (Dropdown list/Combo box)
 • Розміщення елементів на формі

Створення користувацьких функцій Excel

 • Створення функції
 • Параметри характеристики
 • Повернення результату  функції
 • Використання користувацької функції в процедурі та робочому аркуші VBA

Обробка помилок. Налагодження та тестування програми

 • Види помилок
 • Встановлення обробників помилок On Error Resume Next и On Error GoTo
 • Налагодження і покрокове тестування програми
 • Вікно спостереження (Watсh Window)

Захист проекту VBA. Автоматизація запуску макросів

 • Настроювання рівнів безпеки
 • Захист проекту VBA
 • Створення користувацьких кнопок для запуску макросів
 • Створення надбудов Excel (Add-Ins)
 • Перенесення користувацьких макросів і функцій до інших книг чи комп'ютерів

 Документи після навчання:

Сертифікат Учбового Центру  про проходження курсу.

Информация курса

Послуга навчання надається в Києві в очному режимі або в режимі онлайн

Тренер курса: Олег Бондарь Олег Бондарь
Всегда можно найти красивое решение
Оформить заявку
на обучение